کتاب:#مرد_رویاها
نویسنده:#سید_مهدی_شجاعی
نشر:#نیستان

ما در برهه ای از تاریخ قرار داریم که پر است از مردان بزرگ،از چمران ها و آوینی ها و همت ها.حیف است مردان زمانمان را نشناسیم...

قسمتی از کتاب:
امام صدر:رمز ادامه ی حیات دکتر چمران چیه؟اون روز ها و شب های متوالی رو بدون یک لحظه خواب و استراحت و بدون یک لقمه غذا و یک قطره آب ،سپری می کنه و از بیش ترین قدرت بدنی هم برخورداره،من یقین دارم اون توی چهل و هشت ساعت و ساعت ها قبل و بعدش نه چیزی خورده و نه لحظه ای استراحت کرده.یک جسم چطور میتونه این وضعیت رو تحمل کنه؟

پ ن :کتاب فیلم نامه وار زندگی چمران را روایت می کند .چمرانی که توصیفی برایش ندارم.آدم می ماند که مهربانی ِبی حد و مرزش را باور کند یا آن فرماندهی جدی و بی نظیرش را.

پ ن2 :یک کتاب دیگری هست رمان مانند به نام فصل جوانی که شاید یک روز توی پیج معرفی اش کنم.در فصل جوانی میتوان تاثیر یکی ازجزئی ترین کارهای شهید را دید.
#چمران_را_خیلی_خیلی_دوست:)))

پ ن 3:شرمنده به خاطر این وقفه ای که در پست گذاشتن افتاد و ممنون از صبر شما❤️
خلاصه که ما با قوت برگشتیم.🙃