کتاب: #علی_زیبا_ترین_سرود_هستی
نویسنده: #شهید_دکتر_مصطفی_چمران
انتشارات: #فرهنگ_اسلامی

چمران را خیلی دوست دارم😍،نه که هنر من باشد ها،نه...
خودش خوب بلد است توی دل آدم جا باز کند؛)

📚قسمتی از کتاب:

عجب دارم اگر کسانی قلب داشته باشند و زیبایی و عشق و انسانیّت در آنها اثر کند،
ولی در مقابل آن همه لطف و کمال و عشق و انسانیّت علی شیفته نگردند.

پ ن :کتاب شامل دست نوشته ها و دریافت های شهید درباره ی مولاست و این مرد عجیب خواندنی است و نثرش به دل می نشیند .

پ ن : یه جمله ی خوب دیگه داره که میگه:
«علی،علی،علی،چه بگویم؟چگونه بگویم؟
چطور نام تو را که بر قلبم گره خورده است ،بر زبان آورم؟»

▪️saboh @bo313ok