.
کتاب:#وصیت_نامه_ی_امام
نویسنده:#امام_جان_ها
.
به گمانم خوب باشد یک بار بی دغدغه ی پاس کردنِ واحد بنشینیم پای حرف های امام،
دل بدهیم به آنچه برایمان باقی گذاشته،حتی گاهی صوت های چند دقیقه ای اش را بشنوییم.
.
قسمتی از کتاب:
و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصور و تقصیر بپذیرند.
و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند با رفتن یک خدمت گزار در سد اهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمت گزاران بالا و والاتر در خدمتند و الله نگه دار این ملت و مظلومانِ جهان است.
.
پ ن 1 :کار امام تصرف قلب ها بود،بگذاریم قلب ما را هم ...
.
پ ن 2 : پی دی افِ وصیت نامه با یه صوت خیلی زیبا از امام رو تو کانال گزاشتم.
.
#آخه_انقدر_متواضع_و_دوس_داشتنی؟