نام کتاب: #خدا_خانه_دارد
نویسنده : #فاطمه_شهیدی
انتشارات: #معارف

یک.
اجازه هم نمیگیرد که حالا ببارم یا نه؟ الان موقعیت خوبی برای باریدن هست یا نه؟
چشم هایم را میگویم، موقعِ خواندنِ #خدا_خانه_دارد.

دو.
ارثیه مادری ست، یعنی خودم از کتابخانه اش برداشته ام، حدودِ ده سالِ پیش، اشک هایش را که وقتِ خواندن دیدم، دلم خواست بفهمم چه چیزی مادرم را به گریه انداخته است.. برش داشتم، شاید با یک کمی اخم.. یکی دو صفحه ی اولش را خواندم، نفهمیدم، گذاشتمش تهِ قفسه تا دیگر اشک مادرم را در نیاورد، حالا خودم دارم پای روضه هایش میبارم، ارثیه مادری ست،این عشق، این اشک ،این کتاب !

سه.
نویسنده در مقدمه نوشته است:
"بعضی روزها آدم دلتنگ خداست و دوستان خدا میشود.
خدا کند در آن روز ها ،خواندن نوشته های این کتاب ،فقط به عنوان گپ زدن از عشقی مشترک به درد بخورد و حال کسی را بهتر کند."
دقیقا هم همین طور است، با این کتاب میشود ساعت ها نشست و از محبتی مشترک با قدمتی ازلی حرف زد و عشق کرد و لبخند زد و گریست.

چهار.
کاش خداوند توفیق بدهد و ما هم بتوانیم انقدر خوب و جذاب و قدرتمند و خلاقانه برای اهل بیت قلم بزنیم، ان شاء الله:)

 ◾️zohaa @bo313ok