فیلم: #ویلایی_ها
کارگردان:#منیر_قیدی
تهیه کننده:#سعید_ملکان

داستان #ویلایی ها خیلی واقعی بود.آدم هایی که با  همه ی خصوصیات بد و خوبشان ، اسطوره های صبرند و تحمل و #عشق.
فیلم برای آدم بزرگ های پا به سن گذاشته مثل دفترچه خاطرات سی سال پیششان می ماند که ناگهان از یک گوشه ای پیدا شده .
#ویلایی ها مثلِ سرزد از افق و اخراجی ها و بیست و دوی بهمن و هزار صحنه و خاطره ی دیگه جزو هویّت ملی ماهاست.


پ ن :ویلایی ها برای من قصه ی تکراری بود که بارها و بارها توی کتاب های نیمه پنهان و ... خوانده بودمش.
اما خوب دیدنش روی پرده ی سینما لطف ِ دیگری داشت.
#لطفا_ازین_فیلما_بیشتر
اونجاش که پسره دیوارو خط خطی میکرد و داد میزد میگف بابامو میخوام خیلی صحنه ی دردناکی بود.

پ ن :یکی می گفت حوصله ی این فیلم های غمگین ِ گریه درآر را نداره...
من فکر می کنم اشک با اشک تومنی دوهزار توفیر دارد،یعنی قطره هایی که پای این فیلم جاری میشوند تهِ تهش حال آدم را خوب میکنند حتی بیش تر از فیلم ها طنز...

▪️saboh @bo313ok