کتاب: #ازاو_۱ / #قصه_شال
#کتاب_شهید_محمد_معماریان
نویسنده: #نرجس_شکوریان_فرد
انتشارات: #عهد_مانا


قسمتی از کتاب:

محمد با خودش فکر می کرد،حالا که از همه چیز دل بریده ،تازه معنای دل را می فهمد.تا حالا هرچه بود،دل نبود؛تارهایی بود که دور دلش تنیده شده بود.حالا لطافت و زیبایی دلش را درک می کرد.حالا اصل همه چیز را می دید.

پ ن :یک کتاب کم حجم ِصمیمی و دوست داشتنی است که خیلی ساده و روان زندگی پسر بچه ی شانزده ساله ای را روایت میکند که برای خودش مردِ بزرگی است.