کتاب :#دل_به_دل_راه_داره

نویسنده:#محسن_قرائتی

#انتشارات_مهرستان

 

آدم ها از یک روزی لحظه هایشان را شریک میشوند با یک نفر دیگر.اما خوب این دیگری کیست؟از کجا قرار است بیاید؟چه خصوصیاتی داشته باشد خوب است؟

 

شاید این کتاب بتواند در این زمینه کمک کند و از فشار روانی دوران خواستگاری رفتن و خواستگار آمدن بکاهد و معیار های واقعی به ما بدهد .

 

پ ن :ازدواج 💍قسمت خیلی مهمی از زندگی است.احساسی برخورد کردن و عاشق شدن در نگاه اول ،میتواند یک عمر پشیمانی به بار بیاورد پس بیایید:#همیشه_همراه_عقل_باشیم