کتاب: #مجنون_در_تهران
نویسنده: #حسین_دهلوی
انتشارات: #سپیده_باوران

شعری از کتاب:

زلفی بده بر باد و بگیر از همه جان را
آشفته ی خود ساز زمین را و زمان را.

یک چند بیا با غزلیات نگاهت
در کوچه ی ما باز به پا کن هیجان را

با این خط و خال مینیاتور شده ی خویش
یک بار برو سوژه بشو فرشچیان را

آهویی و از جذبه ی چشمان سیاهت
دیدم دو سه تا شیر و پلنگ نگران را...

کتاب شامل تعدادی غزل شیرین و چندی رباعی است.

پ ن 1:دیدید نزدیک امتحانا آدم به این نتیجه میرسه که "از درس علوم جمله بگریزی به" ؟
بعدشم به جای درس خوندن معتقد میشه که "مرا معلم عشق تو شاعری آموخت"؟خلاصه که شروع امتحانای میانترم رو تسلیت عرض میفرماییم.
#شعر_پر_پرواز_من_است

پ ن 2:یعنی اگه بدونید این عکس چی بوده تبدیل به این شده به معجزه ی فتوشاپ ایمان میارید.😇

پ ن 3:بیایید برای صبر خانواده های کارگران معدن خیلی دعا کنیم...

#فوکوس
#کتابخوانی
#تولیدی
#کتاب_خوب_خوانی