صرفا یک پیشنهاد:
چند روز پیش فکری به سرم زد.گفتم بیایم آخر سر رسیدم .دو صفحه را اختصاص بدهم به آنچه در سال نود و شش میبینم و آنچه میخوانم .تا آخر سال ببینم در طی سال چه خبر بوده...


دلم میخواست ته سال حساب سرانگشتی کنم بفهمم به اندازه ی فیلم هایی که دیده ام کتاب خوانده ام؟اصلا در مجموع چه کتاب هایی خوانده ام و چه فیلم هایی دیده ام.از کدامشان راضی هستم؟وقتم را برای کدام صرف نمی کردم بهتر بود؟

 پ ن :از امشب گذاشتن کتاب رنج مقدس شروع میشه ،اگه دوست دارید به دوستانتون خبر بدید....